Spolek Přirozené učení sdružuje rodiny s dětmi v domácím vzdělávání. Společnými silami budujeme inspirativní prostor mezi Milovicemi a Lysou nad Labem, kde dospělí i děti mohou být sami sebou a nacházet a rozvíjet své silné stránky, kterými přispívají komunitě.

Vzdělávání dětí probíhá většinou přirozeně formou hry a podle aktuálního zájmu, chyby a konflikty jsou brány jako příležitost k učení a dalšímu rozvoji. Největší důraz je kladen na respektující komunikaci a rozhodování na základě společného konsensu.

 

Aktuální dění

28.1. Zimní tvoření

Šišková krmítka, šité zimní vločky

25.2. Den otevřených dveří

Beseda o domácím vzdělávání a svobodných školách

listopad15-11.jpg