Přirozené učení

Přirozené učení

Důvěra a spolupráce

Spolek Přirozené učení sdružuje rodiny s dětmi v domácím vzdělávání. Společnými silami budujeme inspirativní prostor mezi Milovicemi a Lysou nad Labem, kde dospělí i děti mohou být sami sebou a nacházet a rozvíjet své silné stránky, kterými přispívají komunitě.
Vzdělávání dětí probíhá většinou přirozeně formou hry a podle aktuálního zájmu, chyby a konflikty jsou brány jako příležitost k učení a dalšímu rozvoji. Největší důraz je kladen na respektující komunikaci a rozhodování na základě společného konsensu.

Základní informace o našich pricipech a činnosti najdete na těchto našich stránkách. Pokud souzníte s našimi myšlenkami a naše činnost Vás zaujala, ozvěte se nám a domluvte si účast na nějaké naší akci, či návštěvu v našem zázemí.

Co se bude dít?

Pokud není v plánu, žádná akce mimo naše zázemí, najdete nás tam ve školním roce, vždy v pondělí, úterý a čtvrtek.