Přirozené učení

Principy našeho fungování

Důvěra a vzájemný respekt
Vzájemná podpora a sdílení
Seberozvoj dětí i dospělých
Prožívání emocí, učení se z chyb a konfliktů
Svoboda v rovnováze se zodpovědností
Dobrovolnost a individuální přístup
Bezpečné a inspirativní prostředí
Život v souladu s přírodou
Spolurozhodování formou konsensu
Věkově smíšená skupina
Principy našeho fungování

Pro koho je naše činnost určena

Naše aktivity jsou určeny především rodinám, které mají své děti v domácím (individuálním) vzdělávání. Cílem je umožnit dětem i dospělým setkávání se ve větší skupině, vyměňovat si zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Menší děti se účastní našich setkání většinou se svými rodiči, starší děti už doprovod nepotřebují, ale od rodičů očekáváme, že se podle svých individuálních možností budou podílet na organizaci programu, fungování komunity a nabídce a vedení kurzů a dílen.

Děti, které se našich aktivit účastní, jsou většinou školní a předškolní, ale často se k nám přidávají rodiče s menšími dětmi, kteří domácí vzdělávání v budoucnu plánují. Rozhodující je souznění rodičů s filozofií naší komunitní skupiny. Cílem je vytvoření kolektivu různě starých dětí, které se vzájemně učí a inspirují. Každý den tráví s dětmi minimálně dva dospělí z řad rodičů.

Od rodičů očekáváme aktivní podílení se na fungování komunity a její ovlivňování. Každý, kdo sdílí naše principy, se může stát členem spolku. Proto může průběžně docházet ke změnám, které si členové spolku odsouhlasí.