Přirozené učení

Financování naší činnosti

Financování naší činnosti

Nejsme registrovaným školským zařízením, nemáme nárok na příspěvky od státu a financujeme si vše sami. Mezi naše hlavní náklady patří budování a vybavení vnitřních i vnějších prostor, pořizování vzdělávacích pomůcek a odměny externím lektorům a aktivním rodičům, kteří se podílejí na zajišťování průběhu dne a průvodcování skupin dětí.

Od školního roku 2020/2021 jsme se rozhodli, že rodiče budou podle frekvence docházení dětí do naší komunity přispívat pravidelnou částkou, ze které budeme hradit společné náklady. Pro představu jeden den stojí 300 Kč. Při pravidelném docházení cena klesá.

Vítáme podporu rodičů, kteří jsou ochotní věnovat/zapůjčit do PUČe vybavení a pomůcky. Tyto pomůcky slouží dětem i dospělým v komunitě a je možné si je po dohodě půjčovat domů. 
Snažíme se udržet co nejnižší zátěž rodičů ucházením se o financování prostřednictvím sponzorských darů, z tohoto důvodu jsme založili spolek.

Naše školní děti jsou zapsané ve svých kmenových školách, kam docházejí na přezkoušení a kde mohou požádat o základní učebnice. Ostatní pomůcky zajišťují rodiče, proto se snažíme vzájemně sdílet pomůcky a literaturu, aby děti měly široký výběr a rodiče nemuseli tolik investovat.

Zaujala Vás naše činnost a chtěli byste nás podpořit?

Finanční příspěvky je možné zaslat na náš účet (prosíme o uvedení zprávičky pro příjemce, že jde o dar). Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru, nebo uzavřít smlouvu o daru, kontaktujte nás.

číslo účtu - 2600918201 / 2010

Finanční dar, ale není jedinou možnou formou jak nás podpořit. Je možné též přispívat materiálními příspěvky, či dobrovolnou činností.

Za jakoukoliv podporu předem děkujeme !