Přirozené učení

Průběh našeho dne

Průběh našeho dne

Každý den jsou přítomny minimálně dvě dospělé osoby, které zajišťují chod, vaří oběd, topí v kamnech a vykonávají mnoho praktických činností. Nabízejí dětem své aktivity, ale především reagují na aktuální zájmy dětí. Děti se mohou účastnit nabízených aktivit, nebo si hrát samy. Podle osobních zájmů a domluvy s ostatními dětmi organizují své aktivity a plánují svůj čas. Mají k dispozici různé vzdělávací pomůcky, se kterými můžou pracovat podle své chuti a na své úrovni buď samy, s jiným dítětem nebo s dospělým. Dále mají k dispozici velké množství stolních her, stavebnic, kostýmů, knih a encyklopedií, které si můžou půjčit i domů.

Před obědem si většinou uděláme společný kroužek, na kterém sdílíme své potřeby, plánujeme různé aktivity, výlety, projekty a další činnosti. V PUČi ke společnému řízenému učení většinou nedochází, pouze pokud vychází z aktuálního zájmu dětí. 

Řízené učení je v rukou rodičů, záleží na jejich kmenové škole, jaké má na děti nároky. Nepřebíráme zodpovědnost za vzdělání dětí, tu mají rodiče, ale pomáháme mapovat dovednosti a kompetence dětí získávané v PUČi.

Největší důraz se snažíme klást na komunikační dovednosti dětí, jejich spolupráci a vzájemný respekt. Je pro nás důležitý rozvoj kreativity, vnitřní motivace k učení a objevování a rozvíjení talentů a nadání každého dítěte.

Děti se podílejí na fungování, postupně podle věku přebírají zodpovědnost za praktické činnosti nutné k životu ve skupině. Pamáhají s vařením, úklidem, připravou dřeva, péčí o zahradu i o zvířata. Zjišťují, v čem jsou dobří a čím mohou být skupině prospěšní.

Každou středu organizujeme výlety. Minimálně 1× měsíčně vyjíždíme někam dál z Milovic (Praha, Nymburk, Poděbrady…), ostatní dny se pohybujeme spíše v bližším okolí. V zimním období si pronajímáme sokolovnu v Benátkách nad Jizerou.