Přirozené učení

O nás

Jsme komunitou lidí, kteří aktivně přistupují k životu, neustále se učí a pracují na sobě, respektují sami sebe i své okolí a tento přístup se snaží předat další generaci. Proto budujeme místo, kde se můžeme scházet, vyměňovat si zkušenosti, vzájemně se podporovat, učit se a radovat se ze života. Naše aktivity jsou určeny dětem i dospělým, kteří mají podobný pohled na svět.

Postavili jsme si vlastními silami dřevěný přístřešek v krásném prostředí na pomezí lesa a sadu, kde trávíme čas uvnitř nebo venku dle našich potřeb. V blízkosti domečku máme malou zahrádku, ohniště, technickou dílnu, přírodní hřiště a spoustu zatím nevyužitého prostoru, kde pomalu rozšiřujeme chov zvířátek. Máme morčátka, rodinku slepiček Antverpského vousáče, ouessandské ovečky a dokonce jednoho staršího huculského koníka. Postupně budujeme ohrady po celém bývalém sadu a plánujeme výsadbu nových ovocných stromů.

V našem zázemí se scházíme pravidelně každé pondělí, úterý a čtvrtek. Průvodci z řad rodičů i starších dětí připravují nabídku aktivit, na kterých se společně domlouváme a účast na nich je dobrovolná. Ve středu vyrážíme na výpravy za poznáním, kulturou a sportem a se staršími dětmi se občas vydáváme na vícedenní výpravy po celé ČR. Připravujeme i víkendové akce pro veřejnost s nabídkou zajímavých besed a s možností pobytu v našem zázemí.

Fotookénko