během prázdnin a začátkem září jsme zvelebovali naše zázemí, došlo k natření domečku a odvozu starých nepotřebných věcí do sběrného dvora a jako bonus máme novou kadibudku, takže konec té rozvrzané židli