většina z nás již má za sebou pololetní přezkoušení ve svých školách, kde jsou děti zapsané