Principy, ke kterým směřujeme:

  • Důvěra a vzájemný respekt
  • Vzájemná podpora a sdílení
  • Seberozvoj dětí i dospělých
  • Prožívání emocí, učení se z chyb a konfliktů
  • Svoboda v rovnováze se zodpovědností
  • Dobrovolnost a individuální přístup
  • Bezpečné a inspirativní prostředí
  • Život v souladu s přírodou
  • Spolurozhodování formou konsensu
  • Věkově smíšená skupina