Kdo jsme

Jsme skupina lidí, kteří aktivně přistupují k životu, neustále se učí a pracují na sobě, respektují sami sebe i své okolí a tento přístup se snaží předat další generaci. Proto budujeme místo, kde se můžeme scházet, vyměňovat si zkušenosti, vzájemně se podporovat, učit se a radovat se ze života.

Naše aktivity jsou určeny dětem i dospělým, kteří mají podobný pohled na svět.

Postavili jsme si vlastními silami dřevěný přístřešek v krásném prostředí na pomezí lesa a sadu, kde trávíme čas uvnitř nebo venku dle našich potřeb. V blízkosti domečku máme malou zahrádku, ohniště, přírodní hřiště a spoustu zatím nevyužitého prostoru, kde pomalu chováme i první zvířátka, rodinku slepiček Antverpského vousáče. V plánu máme postupné rozšiřování chovu zvířat.

V současné době se scházíme většinou třikrát týdně (út-čt) a společně pobýváme kolem našeho přístřeší pod lesem na Šibáku nad tůněmi Josefov, na pomezí Milovic a Lysé nad Labem.