Financování

Nejsme registrovaným školským zařízením, nemáme nárok na příspěvky od státu a financujeme si vše sami. Mezi naše hlavní náklady patří budování a vybavení prostor a pořizování vzdělávacích pomůcek. Průvodcování si zajišťujeme vlastními silami a případné externí lektory platíme zvlášť, podle účasti dětí na vzdělávacích aktivitách.

Od školního roku 2018/2019 jsme se rozhodli, že necháme na účastnících našeho setkávání, jak nás podpoří. Je možné přispívat na společné fungování finančními dary, materiálními příspěvky, či osobní účastí.

Ve středu bývá výlet, předpokládá se účast většiny rodičů. Je možné se vzájemně domluvit a děti si pohlídat, pokud se někdo z rodičů nemůže výletu zúčastnit.

Vítáme podporu rodičů, kteří jsou ochotní věnovat/zapůjčit do PUČe vybavení a pomůcky.
Snažíme se udržet co nejnižší zátěž rodičů ucházením se o financování prostřednictvím grantů a sponzorských darů, z tohoto důvodu jsme založili spolek.

Naše školní děti jsou zapsané ve svých kmenových školách, kam docházejí na přezkoušení a kde mohou požádat o základní učebnice. Ostatní pomůcky zajišťují rodiče, proto se snažíme vzájemně sdílet pomůcky a literaturu, aby děti měly široký výběr a rodiče nemuseli tolik investovat.