Přirozené učení, z.s.

Den ve škole

Ráno začneme komunitním kruhem, ve kterém se přivítáme a vzájemně se naladíme. Průvodce i lektor představí své aktivity a děti se rozhodnou pro svoji denní činnost. Během týdne se budou střídat práce na společném projektu, ale i individuální práce podle osobních plánů každého dítěte, společné hry, pohyb v přírodě, exkurze i tvůrčí aktivity. Inspirujeme se různými pedagogickými směry, především unschoolingem, projektovou výukou, kritickým myšlením, programem Začít spolu, Montessori a Waldorfskou pedagogikou, partnerským přístupem „Respektovat a být respektován“ apod.

Před obědem se opět sejdeme v kruhu a každý dostane příležitost se vyjádřit k uplynulému dni. Po obědě si každý do svého sešitu zapíše nebo zakreslí to, co ho ten den nejvíc zaujalo, co se naučil, případně v čem se zlepšil. Průvodce a lektor se během dne také pokusí zaznamenat aktivity, kterým se věnovaly jednotlivé děti. Na konci týdne si rodiče mohou podle těchto zápisků udělat představu o pokroku, které dělají jejich děti.