Přirozené učení, z.s.

Naše škola - rok první

Děti budou zapsané do Individuálního vzdělávání (domácího) na škole, která umožňuje portfoliové hodnocení. Na pololetní a závěrečné přezkoušení k nám přijede přezkušující osoba, které děti předvedou svoji práci. Dostanou vysvědčení se slovním hodnocením.

Školné bude muset pokrýt platy průvodců a lektorů, příspěvek na učební materiály a nájemné prostor. Zvlášť se budou platit obědy, výlety, vstupné. Školné bude možné si i odpracovat, případně jinak přispět škole. Rádi bychom se pokusili držet školné co nejníže, nechceme být školou pouze pro rodiny s vyššími příjmy.

Předpokládané školné od září 2016 bude 3.000 Kč.

Scházet se bude malá skupinka školáků (8–12) v dočasných prostorech, 2 třídy ve staré budově ZŠ Juventa. Provázet je budou dvě dospělé osoby, jedna v roli průvodce a pozorovatele, druhá v roli lektora s připraveným programem. Lektoři se budou střídat během týdne, někdy i dne. Netrváme na aprobovaných učitelích pro 1. stupeň, důležitější je vztah k dětem, ochota se učit a rozvíjet se s nimi, souznění s principy naší školy.