Přirozené učení, z.s.

Naše škola - roky další

Pokud se nám podaří najít vhodný prostor pro školu, který by mohl splňovat nároky oficiální školy, požádáme o zápis do rejstříku škol. Pokud ho získáme, dostaneme od státu v prvním roce fungování školy příspěvek 60% na platy učitelů. V dalších letech už bychom mohli dosáhnout na 100%, pokud projdeme u školní inspekce. Naše škola by měla být malá, pro přibližně 40 dětí 1. stupně, pokud se rozhodneme i pro 2. stupeň, tak také 40. Vždy by měl být 1 dospělý na každých 8 – 10 dětí. Nebudeme se dělit do tříd podle věku, ale budeme se snažit mít děti věkově namíchané. Prostor pro školu by měl být nejlépe o několika místnostech, s kuchyňkou, zahradou, v dosahu přírody.