Přirozené učení, z.s.

O nás

Jsme skupina lidí, kteří aktivně přistupují k životu, neustále se učí a pracují na sobě, respektují sami sebe i své okolí a tento přístup se snaží předat další generaci. Proto budujeme místo, kde se můžeme scházet, vyměňovat si zkušenosti, vzájemně se podporovat a radovat se ze života. Naše aktivity jsou určeny dětem i dospělým, kteří mají podobný pohled na svět.

Základní vzdělávací pricipy ke kterým směřujeme