Přirozené učení, z.s.

Jak to probíhá

puc-01-nahled Každý den jsou přítomni minimálně 2 průvodci, kteří mohou nabízet dětem své aktivity, ale především reagují na aktuální zájmy dětí. Děti mají k dispozici různé vzdělávací pomůcky, se kterými můžou pracovat podle svého zájmu a své úrovně. Nepřebíráme zodpovědnost za vzdělání dětí, tu mají rodiče, ale pomáháme mapovat dovednosti a kompetence dětí získávané v PUČi.

Největší důraz se snažíme klást na komunikační dovednosti dětí, jejich spolupráci a vzájemný respekt. Je pro nás důležitý rozvoj kreativity, vnitřní motivace k učení a objevování a rozvíjení talentů a nadání každého dítěte.

Děti se podílejí na fungování, postupně podle věku přebírají zodpovědnost za praktické činnosti nutné k životu ve skupině. Pamáhají s vařením, úklidem, připravou dřeva, péčí o zahradu i o zvířata. Zjišťují, v čem jsou dobří a čím mohou být skupině prospěšní.

Každou středu počítáme s pokračováním oblíbených výletů. Minimálně 1× měsíčně bychom vyjížděli někam dál z Milovic (Praha, Nymburk, Poděbrady…), ostatní dny se budeme pohybovat spíše v bližším okolí. Počítáme s účastí rodičů, výlety jsou v jejich režii.