Základní vzdělávací principy, ke kterým směřujeme:

  • škola pro život – znalosti a dovednosti využitelné v praktickém každodenním životě
  • přirozená motivace k učení – vychází z momentálního zájmu, důraz na vnitřní motivaci, bez známek, trestů a pochval
  • učení hrou a zážitkem – chápeme hru a vlastní prožitek jako nejúčinnější způsob učení, děti se učí spolupráci
  • učitel průvodce – připravuje podnětné prostředí, nechává děti vybrat si aktivity, nedává hotové odpovědi, inspiruje, je vzorem
  • věkově smíšený kolektiv – výhoda vzájemného učení a pomáhání si, přirozené vztahy ve skupině, rozvoj empatie
  • sebehodnocení a zpětná vazba – děti jsou vedeny k zodpovědnosti za své vzdělávání, učí se učit se, vzájemně nikoho nesoudíme, nesrovnáváme
  • vzájemný respekt – děti i dospělí se učí spolu komunikovat se vzájemným respektem a řešit problémy bez ponižování, agrese a manipulace
  • individuální přístup – každý postupuje podle svého tempa a zájmu, s nikým nesoutěží
  • soulad s přírodou – jsme součástí přírody a podle toho se k ní chováme, chceme ji co nejméně zatěžovat, snažíme se jí co nejvíce poznat
  • spolurozhodování – všichni mají právo volby, mohou spolurozhodovat o všech důležitých rozhodnutí týkajících se centra