Přirozené učení, z.s.

Výlety - listopad 2015

Pokus o výlet na Mydlovarský luh – do cíle jsme nedošli, procházka podél Labe byla dostačující

Výlov rybníka Dymokury