Přirozené učení, z.s.

Sběr jahod - 14.6.2017

Jako každý rok jsme vyrazili na samosběr jahod. Menší děti sbíraly do bříška, větší už letos pomáhaly a sbíraly do svých košíků. Když jsme naplnili všechny nádoby, co jsme měli, přesunuli jsme se na zahradu k Hance, kde si děti ještě pohrály a maminky v klidu popovídaly. Nejmenší děti si od Péti vyžádaly čtení z knížky.