Přirozené učení, z.s.

Sad - 8.3.2017

Druhou středu jsme strávili v sadu prohlídkou pozemku a vybíráním vhodného místa k výstavbě domečku. Pak jsme si rozdělali oheň a opekli buřtíky, které děti nejprve musely vypátrat a ulovit v sadu. Stopy je dovedly i k buřtům, i k chlebu, tak jsme se měli čím posílit na zpáteční cestu. Stále je nejoblíbenějším místem ke hraní kozí chlívek, ale pomalu se děti vydávají i dál do lesa a do sadu.