Přirozené učení, z.s.

Financování

Nejsme registrovaným školským zařízením, nemáme nárok na příspěvky od státu a financujeme si vše sami. Mezi největší náklady patří budování a vybavení prostor, pronájmy, platby energií a pořizování vzdělávacích pomůcek.

Svátky držíme stejné jako školy v Milovicích, školné se nemění, platí se vždy za nadcházející měsíc.

Ve středu bývá výlet, pokud se rodiče účastní středečního výletu, tak neplatí školné, ale hradí si sami náklady.

Vítáme podporu rodičů, kteří jsou ochotní věnovat/zapůjčit do PUČe vybavení a pomůcky.
Snažíme se udržet co nejnižší zátěž rodičů ucházením se o financování prostřednictvím grantů a sponzorských darů, z tohoto důvodu jsme založili spolek.

Naše školní děti jsou zapsané ve svých kmenových školách, kam docházejí na přezkoušení a kde mohou požádat o základní učebnice. Ostatní pomůcky zajišťují rodiče, proto se snažíme vzájemně sdílet pomůcky a literaturu, aby děti měly široký výběr a rodiče nemuseli tolik investovat.